Egyház

Egyház

Mennybemenetel-templom

Lutheránus Péter –plébános

A község régebbi temploma az iskola helyén állt, 1775-ben lebontották, de alap falának romjai 1814-ben még láthatók voltak. A mai, barokk stílusú templomot 1776-ban Mária Terézia költségén, Batthyány érsek védnöksége alatt építették. Villámcsapás következtében megsérült, ezért 1814-ben helyreállították. Mai díszes tornyát is ekkor építették. A templom dombon áll, egyhajós, észak-déli tájolású, közép tornyos. Fő homlokzatát szoborfülkék, koronázópárkány díszíti. Szentélye övesen záródik, a hajó és szentély falak tükrökkel vannak tagolva. Keleti falához sekrestye csatlakozik. A torony alatti bejárat kosáríves, záróköves kőkerettel készült. Hajója kétboltszakaszos, a hevederek párkányos pilléreken nyugszanak, csehsüvegboltozat fedi, karzatának mellvédje középen övesen hajlik.